nhadepxanh

Chuyện về những ngôi nhà đẹp chan hòa với thiên nhiên.

văn Khấn Nhương Tinh Giải Hạn

NHƯƠNG TINH GIẢI HẠN Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) 1 lễ Nam mô Hữu Thiên Chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế   Kính lạy: – … Tiếp tục đọc

Lễ vật và bài văn khấn Cúng Nhập Trạch dọn về nhà mới

VĂN KHẤN NHẬP TRẠCH KÍNH LẠY: – HOÀNG THIÊN HẬU THỔ CHƯ VỊ TÔN THẦN. – CÁC NGÀI BẢN XỨ THẦN LINH THỔ ĐỊA, BẢN GIA TÁO QUÂN cùng CÁC THẦN … Tiếp tục đọc